1

Kemijski laboratorij

Definiranje polimera, elastomera, brtvila, premaza i ljepila

Radni postupci:
Određivanje sadržaja vode u tekućem uzorku
Standard: ASTM D 1533-00. Aparatura: 737 KF Coulometer, Metrohm.

Određivanje kiselinskog broja
Standard: ASTM D 664-11a. Aparatura: Titrator DL 28, Mettler Toledo.

Određivanje kinematičke viskoznosti ulja
Standard: ASTM 445-12. Aparatura: Viskozimetar (uljna kupelj), Petrotest.

Određivanje točke plamišta i točke paljenja
Standard: ASTM D92-12. Aparatura: Cleveland open cup, Walter Herzog GmbH.

Određivanje gustoće, specifične težine i koncetracije tekućina
Standard: ASTM D 4052-11. Aparatura: Digitalni denzimetar, DMA 35N, Anton Paar.

Određivanje tvrdoće elastomera postupkom Shore A
Standard: DIN 53 5050 i ISO R 868. Aparatura: Shoremeter BS 61, Dorernst.

Određivanja sastava nepoznatog uzorka metala rendgenskom metodom
Standard: Interni. Aparatura: EDXRF, Thermo-Fisher.

Određivanje nepoznatog uzorka nematela IR metodom
Standard: Interni.

Fizikalna ispitivanja gume
Kontrola vulkanizirane smjese i gotovih gumenih proizvoda.
(određivanje tvrdoće, starenje u toplom zraku, starenje u kerozinu, ulju ASF 41).

2 10 3 4