1

Komponente za avione

Održavanje komponenti obavlja se sukladno Listi sposobnosti, koja je sastavni dio MOE priručnika organizacije. (dokument: Component maintenance capability list).

a) Provjera i popravak sklopa kočnica aviona AT-802;

b) Provjera, popravak i ispitivanje sklopa brizgaljki goriva na avionima AT-802 i PC-9M;

c) Provjera, popravak i standardno održavanje plovaka Wipline 10000 aviona AT-802A "Fireboss";

d) Provjera, popravak i standardno održavanje plovaka Wipline 13000 aviona DHC-6 "Twin Otter";

e) Servis akumulatora NiCD, AgZN, Pb (nadopunjavanje, provjera kapaciteta i popravak).

2 10 46 51