1

Komponente za helikoptere

Provjera, ispitivanje, popravak i generalni remont dinamičkih komponenti helikoptera Bell 206 B "Jet Ranger III"

a) Spojka slobodnog hoda;

b) Glavina glavnog rotora;

c) Automat nagiba i koraka;

d) Repni reduktor;

e) Glavni reduktor (transmisija);

f)  Glavnina repnog rotora

g) Jarbol

Component maintenance capability list

2 10 46 50