1

Radionice

Radionica za akumulatore – izvodi se servisiranje akumulatora NiCd, AgZn, Pb (nadopunjavanje, provjera kapaciteta i popravak)

Radionica za radio/radarsku opremu – izvodi se popravak i ispitivanje UHF/VHF uređaja za komunikaciju.

Radionica za bojanje zrakoplova – Postoje dvije lakirnice; velika I mala. Velika može biti grijana do 600C te se u njoj mogu bojati objekti veličine do 20,0 x 15,9 x 4,5 m; Postoji i mala lakirnica za manje dijelove/komponente.

Radionica za interijere – Izrađuju se presvlake sjedala (automobile, kamioni, autobusi) od tekstila i kože; izrada cerada I zaštitnih navlaka; izrada I popravak predmeta I plastike (epoksidne smole I poliesteri); izrada vjetrokaza.

Radionica za agregate – izvode se ispitivanja i popravci rotirajućih i nerotirajućih hidro komponenti (pokretači, ventili, pumpe); mjerenje tlaka do 400 bara; mjerenje protoka do 250 l/min; mjerenje temperature 0 -2000C; mjerenje sile do 500N; mjerenje broja okretaja do 1000 o/min; mjerenje hoda od 0 do 1780 mm; mjerenje momenta do 250 Nm; mjerenje frekvencije AC, (0 – 600Hz).

Radionica za cijevi i boce pod tlakom
– izvodi se savijanje cijevi (∅20 - ∅45 mm); pertlanje aluminijskih i bakrenih cijevi (pakne 1/8, ¼, 3/16, 5/16, 7/16, 3/8“); pertlanje čelićnih cijevi (pakne ∅6 - ∅25 mm); zaprešavanje (pakne od 10 – 54 mm); montaža i demontaža čahura gumenih crijeva (pakne ∅20 - ∅60 mm); ispitivanje PP boca (vaganje, provjera hermetičnosti, nadopunjavanje CO2, N, HALON 1211).

Radionica za popravak strukture
– izvode se izrade i popravci dijelova od lima; obrađivanje limova skupljanjem i širenjem; obrada limova do 1,5 mm debljine; rezanje limova do 1000 mm širine; savijanje limova do 2000 mm širine.

2 10 46 49