1

Školski avioni

Na školskim avionima obavljaju se redovni servisni pregledi i održavanje:

 •  Radovi izvođenja SB, AD nota i sl.; 

 •  Otklanjane neispravnosti određenih komponenti zrakoplova; 

 •  Interventni popravci strukture zrakoplova nastalih tijekom eksploatacija (udar ptice i sl.); 

 •  Pregled vruće sekcije motora (HSI).

2 10 46 44