1

Školski helikopteri

Na školskim helikopterima, obavljaju se redovni servisni pregledi i održavanje; 

a) Radovi izvođenja SB, AD nota i slično; 
b) Otklanjane neispravnosti određenih komponenti helikoptera; 
c) Interventni popravci strukture helikoptera nastalih tijekom eksploatacija (udar ptice i slično); 
d) Pregled vruće sekcije motora (HSI).

2 10 46 47